Els interceps són implements creats per cultivar el sòl o realitzar el manteniment de la gespa a l’intercep de la vinya, del fruiter, de les oliveres i, en general, a totes les plantacions en filera o en emparrat.

Per tant, és un sistema mecànic absolutament ecològic, perquè substitueix l’ús de productes químics per controlar les herbes infestants que s’arrelen sota les plantes.

No se encontraron productos que concuerden con la selección.